Gammelbutikken

H. J Nergaard fra Vangshamn inngikk 31/12 1917 leiekontrakt med Landbruksskolen om leie av sjøgrunn for oppføring av brygge og butikk i Gibostadbukta. Avtalen ble gjort gyldig fra 1. januar 1918. Årlig leie er kr 250,-

Nergaard oppførte i det påfølgende året bygget som i dag går under navnet «Gammelbutikken», og drev handel frem til 1925. Av forskjellige grunner måtte han avvikle drifta, og butikken og brygga ble solgt til Albert Kristiansen for kr 13.000,-. Salget er tinglyst 3. juni 1925. Leiekontrakten med Landbruksskolen videreføres.

Fra 1. januar 1928 settes den årlige leien ned til kr 200,- etter forespørsel fra Albert Kristiansen.

I 1931 og 1932 søker Albert Kristiansen overstyret på Landbruksskolen om å få kjøpe tomta der Gammelbutikken står, men får begge ganger avslag. Imidlertid finne overstyret å kunne sette den årlige leien ned til kr 150,- fra 1. januar 1933.

Den 3. desember 1943 skrives det ny 25 års leiekontrakt med Landbruksskolen. Årlig leie er fortsatt kr 150,-

Havneområdet og Gammelbutikken med brygga ca 1948.

Havneområdet og Gammelbutikken med brygga ca 1948.

Les avtalen og påtegningene for fornyelser her: Leiekontrakt Gammelbutikken 21-12 1917

Les fornyelsen av leiekontrakten fra 1965 her: Leiekontrakt Gammelbutikken 1965

Etter overtakelsen driver Albert Kristiansen og hans kone Selma butikken. Albert dør i 1961, og Selma driver videre sammen med sønnen Asbjørn.
Butikken drives til 1980. Da er grunnlaget for butikkdrift borte og i 1981 selges brygga til Gibostad Slipp og Mekaniske verksted. Brygga benyttes da som lager for slippen, og det foretas også en omfattende utfylling av fjæra mellom butikken og «Materialhandelen«.

Gammelbutikken ca 1975

Gammelbutikken ca 1975

Slippdrifta opphører rundt 1990, men bygget blir i Sigurd Olsen’s eie. Gibostad Grendeutvalg v/ Kulturverngruppa disponerer bygget i noen år fremover, og de utfører en del løpende vedlikehold.

Gammelbutikken og brygga ca 1979

De siste årene før Gisund Kystlag overtar bygningen i 2010 foretas det minimalt med vedlikehold, og den generelle tilstanden er dårlig.
Ved hjelp av stor dugnadsinnsats og med midler fra Kulturminnefondet blir det utført nødvendig vedlikehold for å berge bygget. Blant annet blir taktekkinga skiftet, mye av pælinga erstattes, kledning byttes og selve butikklokalet pusses opp.

Gammelbutikken før restaureringa startet i 2010

Gammelbutikken før restaureringa startet i 2010

 

Gammelbutikken i 2013

Gammelbutikken i 2013

 

Gammelbutikken i 2013

Gammelbutikken i 2013

 

Gammelbutikken og brygga i 2013

Gammelbutikken og brygga i 2013

I årene fra 2020 og fortsatt inn i 2024 innredes den gamle boenheten i 2. etg samt begge etasjene på brygga, som også isoleres. Det blir også lagt ny utvendig kledning.

Ny kledning legges på brygga høsten 2023