1961-1970

Postkort fra Gibostad i perioden 1961-1970

Gibostad 1963. Widerøes flyveselskap nr 141089

Gibostad 1962. Widerøes flyveselskap nr 141089

Gibostad 1962. Widerøes flyveselskap nr 141091

Gibostad 1962. Widerøes flyveselskap nr 141093

Gibostad 1966. Widerøe nr M157526 / 1771

Gibostad 1968. Widerøe nr M136733 / 2625