Tranøy

Bebyggelsen på det gamle kirkestedet Tranøy. Trolig fra 1960-tallet