Materialhandelen

I november 1957 kjøper L. Myrseth, Skognes, eiendommene «Tangen» 84/19 og «Gibostad» 84/7 hos Alfred Beck for kr 6.000,-.
Brygga som nå går under navnet «Materialhandelen» blir oppført i 1958, og i sin nåværende form.

Gibostad 1963

Gibostad 1963. Materialhandelen er den hvite brygga midt på bildet.

Myrseth drev frem til 1957 assortert landhandel med trelast og bygningsartikler på Skognes da butikken hans brant ned. På denne tiden var det også anløp av lokalbåt på Skognes og han drev også post- og dampskipsekspedisjon der.
På Gibostad startet han materialhandel i den nybygde brygga. Myrseth dør i 1962 og hans kone Nanna Myrseth overtar drift og eiendom.
Gibostad Materialhandel går konkurs i mars 1969.

Brygga blir 18/8 1969 solgt til Norman Paulsen fra Lysnes for kr 20.000,- , og ble fremover brukt som liggeplass for MK «Leif Helge» og som lager til fiskeredskaper.

MK "Leif Helge" T-141-LK var bygd på Rognan i 1950, og var 42 fot lang.

MK «Leif Helge» ved kaia rundt 1980. Båten ble bygd på Rognan i 1950, og er 42 fot lang.

I 1992 overtar sønnene Leif Helge Paulsen og Stein Tore Paulsen brygga, og den var i deres eie frem til 2010 da den ble solgt til Jack Jensen.

I 2014 overtok Stiftelsen Gamle Gibostad brygga slik at den for fremtiden var sikret lokalt eierskap, og bidra til aktivitet på Gamle Gibostad.

Per-Gamle-Gibostad-ca1974 (13)-001

Materialhandelen ca 1974

Materialhandelen er bygd over to eiendommer der parsellen Tangen (84/19) er utskilt fra 84/1 og den andre Gibostad (84/7) er utskilt fra 84/2. Altså fra de to opprinnelige eiendommene etter delingen i 1799.

Materialhandelen er bygd på historisk grunn, og under den vestlige delen ser man enda steinfundamentet som har båret brygger siden i hvert fall tidlig 1700-tall. På bildet under ser vi dette fundamentet under den gamle Møller, og senere Øwre-brygga.

..

Steinfundamentet under brygga på bildet kan enda sees under Materialhandelen. Utsnitt av bilde fra Romsdalsmuseet.

Etter brannen i januar 1940 da Kvernaabrygga gikk med gikk det 17 år før man kom til enighet om salg av eiendommene, og en ny brygge ble oppført. Mange på denne tiden mente at dette var en av årsakene til at aktiviteten på Gamle Gibostad sakte svant hen i denne perioden.

Etter at Stiftelsen Gamle Gibostad overtok har det vært gjort et omfattende arbeid med å sette opp nye pæler under brygga. Neste prosjekt er å sette i stand kaia. I løpet av siste halvdel av 2018 er planlegginga av dette arbeidet startet.