Gjestegiveriet

Felleskjøpet startet høsten 1935 byggingen av nytt administrasjonsbygg og dette stod ferdig i 1938. Bygget ble på folkemunne bare kalt Gjestegiveriet.

I 1 etg hadde felleskjøpet, dampskips- og postekspedisjon kontorer samt Fritjof Møllers butikk.
2 og 3 etg var utleid til B Elde som drev gjestegiveri. Dette hadde 7 rom og 12 senger samt spisesal og salong. I tillegg var det kafe i 2. etg
Siden det på denne tiden var anløp av både lokalbåter og hurtigruta var behovet for venterom stort, og bygget dekket dette behovet.

Gjestegiveriet sett fra sjøsiden ca 1979.

Under krigen ble gjestegiveriet benyttet av tyskere som var stasjonert på Gibostad.

Rundt 1946 var det to forretninger i bygget. Fritjof Møller drev da i den nordre delen og samvirkelaget v/ Elde i den søndre delen. Samvirkelaget flyttet i eget bygg i 1949, og posten overtok da deres lokaler.

I perioden 1950 yil 1959 drev Synnøve Kaspersen frisørsalong i bygget.

Gjestegiveriet ca 1950
Bilde fra Borgny Killie

Etterhvert opphørte drifta med gjestegiveri, og deler av 2. etg og 3. etg ble omgjort til leiligheter til utleie.

Opp gjennom 40, 50 og 60 tallet ble kafeen drevet av blant annet Mally, Jon og Tutta Solvang, Jackob Møller (kafe Jane), Åsen og Finn Pettersen. Kafedrifta ble lagt ned på midten av 1960-tallet.

Gjestegiveriet ble revet i løpet av 1980/81.
Felleskjøpet la i samme periode også ned sin drift på Gibostad og anlegget ble solgt.

Det foreligger pr i dag ingen opplysninger om det opprinnelige administrasjonsbygget til Seniens Kulstation, men man kan anta at dette ble revet i årene før Gjestegiveriet ble oppført.

Det opprinnelige administrasjonsbygget til Seniens Kulstation ca 1913. Utsnitt av bilde fra Nasjonalbiblioteket