Botnhamn

Botnhamn trolig rundt 1940

Botnhamn rundt 1980

Botnhamn rundt 1980