Det første bildet

Bildet nedenfor er det første kjente tatt av Gibostad.
Det er tatt av John H Gyldenaas (1861-1917), og digital kopi er fått fra Romsdalsmuseet. Den høye oppløsningen muliggjør små utsnitt som gir detaljerte bilder av byggene på stedet.

Bildet er oppgitt å være fra ca 1890. Eksakt årstall er umulig å fastslå, men det er i hvertfall fra før 1896. Dette ser vi siden bildet viser Telegrafbygget som brant i 1896.

Gibostad ca 1890

Utsnittene nedenfor er startet tatt fra venstre mot høyre i bildet ovenfor.

Huset til venstre kjenner vi etterhvert som «Jørginahuset». Brygga tilhører Bertha Sørensen og ble revet rundt 1910 da Kulstationen stod ferdig. Uten at det er bekreftet sies det at brygga da ble ført opp i Harstad, og gikk der under navnet «Gammelbrygga»

Her ser vi den gamle Telegrafen som brant i oktober 1896. Brygga, som på dette tidspunktet eies av Gotaas og Evertsen, kan spores tilbake til 1720-årene og gikk dessverre med i brannen i 1927. Steinfundamentet ser vi i dag enda under «Materialhandelen»

De to like bryggene og «Hotellet» eies av Carl Møller (sønn av Bendiks Møller) , mens «Gammelgården» oppe på brinken eies av Bertha Sørensen, enka etter Daniel Sørensen. Også disse to bryggene gikk med i brannen i 1927. «Hotellet» ble revet i 1970.

Her ser vi Øwre’s Gjestegiveri bygd i 1832. Her er det Gotaas og Evertsen som styrer på denne tiden. Den lille tømmerbygningen bak ble opprinnelig oppført av «Jomfru Mosesen» i 1850. Gjestegiveriet ble etterhvert overtatt av kommunen, og ble deretter kjent som «Ulvehiet». Huset nærmest ble trolig oppført rundt 1880, og ble rundt 1890 kjøpt av Olsenfamilien.

Her ser vi gården til Hans Møller. Huset ble trolig ført opp rundt 1850, og revet rundt 1925. Et nytt hus ble da ført opp, og dette ble restaurert av Bjørghild Nymo. Fjøset til høyre står omtrent der Toralf Nergård bor i dag.