Klippfiskberget på Grasmyr

Bildene nedenfor viser tørking av klippfisk på Klippfiskberget på Grasmyr.

Fra Klippfiskberget. Foto fra Lillian Eggø

Fra Klippfiskberget. Foto fra Lillian Eggø