Ferga

I løpet av 1952 ble fergeleiene på Gibostad og Bjorelvnes ferdigstillet, og det ble opprettet regelmessig bilfergetrafikk for på sambandet Gibostad – Bjorelvnes. Frem til 1952 ble det på sambandet benyttet forskjellige farkoster for persontransport.
Sambandet ble trafikkert med bilferge fra 1952 til 1985.

I Årbok for Lenvik for 2012-2013 og 2014 er fergedrifta utførlig beskrevet.

1. august 1953 ble ferga «Sandsfjord» ,bygd i 1905, satt inn på strekningen. Den ble i 1954 omdøpt til «Bjorelvnes» 

MF "Sandsfjord". Fotograf ukjent

MF «Sandsfjord». Fotograf ukjent

MF «Røstein» ble satt i drift i 1964 og trafikkerte sambandet frem til 1980.
Motoren fra Røstein ble satt inn i Lenvik. «Bjorelvnes» lå som reserveferge frem til 1966. 

Røstein ca 1974. Foto av Steinar Henriksen

MF «Røstein» ca 1974. Foto av Steinar Henriksen

MF «Lenvik» ble levert til Gisund Ferge AL 9.12 1980. Den trafikkerte sambandet til fergedrifta ble nedlagt i juni 1985.

MF "Lenvik" ca 1982. Foto av Brynjulf Edvardsen

MF «Lenvik» ca 1982. Foto av Brynjulf Edvardsen

Litt historikk om fergene:

MF «Røstein» ble bygget 1930. 18,3 meter lang og 5,5 meter bred. Fart 9 kn
Ble 10.07.1930 – 1943 satt inn i trafikk på sambandet Narvik – Ankenes
I perioden 1943 – 1952 trafikkerte den Grindjord – Skjærvik
I perioden 1952 – 1956 var den reserveferge på Grindjord – Skjærvik  og Grindjord – Kongsbakk
I perioden 1956 – 1964 trafikkerte den Sandnes – Selnes (Ramsund)
1964 – 1980 trafikkerte den Gibostad – Bjorelvnes
1980 – 1984 I opplag på Gibostad
1984 – Ombygd til arbeidsbåt
Tatt ut av skipsregistret i 1991.

MF «Lenvik» ble bygd i 1980. 20 meter lang og 6,6 meter bred. Fart 10 kn
Ble i perioden 1981-1985 brukt på sambandet Gibostad – Bjorelvnes
Ble i 1985 solgt til Erling Johnsen & Sønner AS, Tromsø og brukt som arbeidsbåt
Ble i 2012 solgt til BME Johnsen AS, Tromsø

MF Lenvik

MF Lenvik i Botnhamn i juni 2019 i forbindelse med pæling til ny kai ved verftet