OMN

OMN er trolig O.M Nessø som i perioden 1915 til 1917 eide kaianlegget til Seniens Kulstation, og drev handel herfra.