Flybildeserie 1956

Bildeserien nedenfor er trolig bestilt av Troms Landbruksskole i 1956. Vi kan se at undervisningsfløya på landbruksskolen er under oppføring på dette tidspunktet, og denne ble tatt i bruk i mars 1957.