Stavanger Forenede Fotografer

Stavanger Forenede Fotografer A/S var et fotofirma med tilhold i Stavanger mellom ca. 1907 og 1918. Motivene fra Gibostad er tatt samme vårdag i 1909. Dette med stor sikkerhet siden oppføringa av anlegget til Seniens Kulstation på Gibostadnesset er i full gang. Anlegget ble tatt i bruk i juli 1909.

Nr 5675a. Tatt mot Gibostadbukta. Postgått i 1911

Nr 5675b. Tatt mot Vardhaugen. Postgått i 1918