Samvirkelaget

Etter at det gamle samvirkelagsbygget brenner i desember 1963 har Samvirkelaget behov nye og tidsriktige lokaler.
Telegravverket inngikk i 1954 avtale om leie av tomt for ny telegrafstasjon med Landbruksskolen i 1954. Leietid 75 år og årlig leie kr 60,-. Stor usikkerhet om bygging av ny Telegrafstasjon gjør at Samvirkelaget overtar denne leieavtalen og fører i løpet av 1966/67 opp et nytt forretningsbygg.

Fra bygginga av Samvirkelaget i 1966

 

Stemningsbilde av Samvirkelaget ca 1979

Samvirkelaget drives i bygget frem til de avvikler drifta i oktober 2012. Bygget overtas av Nærmat/Joker som frem til nå har drevet i lokalene etter B. Elde og er pr 2024 fortsatt i drift.