Folketellinger

En gjennomgang av manntall, folketellinger, lensregnskap og skattemanntall gir et bilde av bosetning, befolkning og befolkningsutviklingen på Gibostad.

Bruk menyen til høyre og velg årstall eller periode.
Det er viktig å merke seg at ved disse første tellingene ble ikke husfruer og jentebarn regnet med.

Nedenfor er en oversikt over tellinger som er med her:

1567: Lensregnskapet for Giboustaa Thingsted

1647: Skattematrikkel – Gibostad er skyldsatt til 1W

1661: Jordebok – Gibostad med øen

1666: Manntall for Gibbustaa med øen

1701: Folketelling Giebostad (Dette er en av de aller første ordinære folketellingene)

1711: Manntall

1725: Manntall Giibosta og øe

1744: Manntall

1745: Manntall

1763: Ekstraskattmanntall 

1770: Folketelling

1801: Folketelling 

1838: Matrikkel 

1865: Folketelling

1875: Folketelling

1900: Folketelling