Telegrafen

Telegrafbygget er blant de eldste gjenstående bygg på Gibostad, og er trolig bygd sommeren 1896 av Daniel Sørensen’s enke Bertha.

Daniel Sørensen inngikk 19. juni 1876 avtale med Telegrafvesenet om leie av lokaler til telegrafstasjonen som da ble opprettet på Gibostad.
I mars 1896 kan vi i flere aviser lese at telegrafstasjonen og handelsmand Normann’s krambod er nedbrent. EA Normann startet handelsvirksomhet på Gibostad rundt 1895, og leier trolig lokaler i bygningen. Denne bygningen huset etter all sannsynlighet opprinnelig Sørensens handelsvirksomhet og postekspedisjon, og var bygd i årene 1874-1876.

Utsnitt av bilde fra ca 1890 som viser det opprinnelige telegrafbygget.

Les notis her: Indherreds Posten 1803-1896- Telegrafen brandt

Bygningen som brant stod på samme tomta som Telegrafen står på i dag, og bygget ble gjenoppbygget i løpet av det neste halve året.

27. oktober 1896 inngår Telegrafvesenet ny leieavtale med Bertha Sørensen om bruk av lokaler i bygningen. Denne avtalen ble fornyet 1. juli 1908.

Etter brannen hadde telegrafstasjonen trolig tilhold på lensmannsgården Krom mens det nye bygget ble satt opp.

Utsnitt av bilde fra ca 1900 som viser Telegrafen etter brannen i 1896.

2. februar 1914 inngår Harald Berg, som overtok gården Gibostad (84/1) etter Bertha Sørensen i 1907, en ny avtale med Rikstelegrafen om leie av flere rom i bygningen.

I august 1916 selger Harald Berg bygningen til Rikstelegrafen for kr 12.000,-
Og 30. august samme år skriver Rikstelegrafen leieavtale med Landbruksskolen om leie av 60 m2 tomt vest for bygningen.

Les avtalen her: Leiekontrakt Telegrafvesnet 3008-1916

23. februar 1917 omtales «Telegrafstationsbygningen med påstående uthus» i en panteobligasjon til «Gibostad» 84/1. Det omtalte uthuset er det som i dag er verkstedet på baksiden av telegrafbygget, og som det ble leid tomt til i 1916. Verkstedet ble ombygd i 1948, og fikk da sin nåværende form.

23. august 1923 inngår Telegrafverket avtale med Troms Fylkes Gross og Felleskjøp, som da eier Gibostadnesset 84/22, om leie av en tomt på 250 m2 på østsiden av telegrafbygget. Her føres bygget som kalles Pakkhuset opp.

I løpet av 1919 og 1920 utarbeides planer og tegninger for renovering og tilbygg, og dette blir utført i de nærmeste årene.

Les dokumenter her: Korrespondanse vedr ombygging 1919-1920

Telegrafstasjonen i bygget er i drift frem til 27/11 1980 da virksomheten legges ned grunnet automatisering av telefonsystemet.

Les mer om Televerket på Gibostad her:

Andre- og tredje etasje i bygget fungerte trolig som utleieenheter i hele denne perioden.

Televerket selger i 1981 eiendommen med påstående bygninger til Gibostad Slipp og Mekaniske verksted. Bygget benyttes deretter som lager og verksted.

Gisund Kystlag overtar i 2010 bygget fra Sigurd Olsen. Manglende vedlikehold og vannlekkasjer gjør at alle gulv må rives opp for å få ut fuktig sand i etasjeskillene. Sommeren 2011 legges blant annet nytt tak på bygget.

Telegrafen med tilhørende bygg i 2013

Telegrafen i 2013

Har du utfyllende informasjon om Telegrafbygget ta gjerne kontakt med oss, eller benytt skjemaet under.