Banken

Gammelbanken som er bygd sist i 1890-årene blir etter hvert utdatert og Gisund Sparebank har behov for nye og tidsriktige lokaler. I 1954 tar de kontakt med Landbruksskolen med ønske om kjøp av tomt. De begrunner søknaden med urimelige kostnader for å få Gammelbanken satt i tilfredsstillende stand.
I oktober 1958 inngås det avtale med Landbruksskolen om leie av tomt der hvor Gammelgården i sin tid stod. Løpetid er 75 år med en årlig leie på kr 80,-.

I løpet av det neste året føres det nye bankbygget opp og tas trolig i bruk på høsten i 1959.

Bankbygget ca 1979

Banken hadde sine lokaler i 1 etg mens det var bestyrerbolig i 2. etg. I underetasjen var det tannlegekontor og bankens hvelv.

I 1969 blir det vedtatt at Gisund Sparebank, Lyngen Sparebank og Tromsø Sparebank slås sammen til Tromsø Sparebank. I 1987 blir Tromsø Sparebank og Sparebanken Nord slått sammen til Sparebank1 Nord Norge. Dette betydde også slutten for bankdrifta på Gibostad, som dermed blir lagt ned i 1987.

Bygget blir rundt 1990 solgt til private interesser og i årene fremover benyttes det til kontorlokaler og boenheter. Det ble etablert et serveringssted i underetasjen i 1998. Bygget skiftet etter hvert eier og pr 2024 holder Gisund Vertshus til i underetasjen. I hovedetasjen er det frisørsalong og leilighet mens det i 2 etasje leies ut et par mindre leiligheter.

Gisund Sparebank