Gammelskolen

Lenvik kommune vedtok i januar 1925 at det skulle bygges en folkeskole på Gibostad.
I saksfremlegget står det:
«Der blir aa ansøke om forandring i byggeplanen for Gibostad kreds saaledes at der istedenfor lærerbolig bygges hus med 2 klasseværelser. Der blir aa paabegynnede forberedelser til bygningen av huse saa snart som mulig»

Skolebygget på tidlig 1930-tall

Skolebygget ble ført opp på den daværende parsellen Sneppen 84/39, og der bårstua til «Ulvehiet» tidligere stod.

Skolen ble tatt i bruk høsten 1926.

I en branntakst fra 1944 kan man lese følgende om skolebygget:
«Skolehusbygning oppført av tømmer, planker og daddelpaneling, malt, tekket med skiferstein. Bygningen er 16,10 meter lang, 9,40 meter bred og 4 meter høy. En etasje inndelt i 2 klasserom, lærerværelse og arkivrom og gang. Ovenpå et rom. Oppført på grunnmur 2 meter over grunnen. Kjeller under hele huset inndelt i 3 rom. 2 loddpiper»

Etter nyskolen ble tatt i bruk i 1969 overtok Gisund Skytterlag bygningen.

Gammelskolen brant i 1976