1951-1960

Postkort fra Gibostad i perioden 1951 – 1960

Gibostad ca 1952. Utgiver J Dahl. Postgått 1953

Gibostad ca 1951. Utgiver J Dahl. Postgått 1953

Gibostad ca 1951. Utgiver Ernst Edgar Jensen

Gibostad ca 1951. Utgiver Ernst Edgar Jensen

Gibostad 1953. Utgiver Ernst Edgar Jensen

Gibostad 1953. Utgiver Ernst Edgar Jensen.

Gibostad ca 1955. Utgiver Ernst Edgar Jensen

Gibostad ca 1960. Utgiver Aune forlag. Foto Ernst E. Jensen

Gibostad ca 1960. Utgiver Aune forlag. Foto Ernst E. Jensen