Hemmingsjord og Grunnreis

Hemmingsjord ca 1912. Postgått i 1914. Conrad Bergh, Hemmingsjord

Grunnreis ca 1955. Postgått 1959 til Asker. Widerøes Flyveselskap 91530