Kaianlegg

På gamle Gibostad har det vært, og er fortsatt, kaianlegg med en lang historie bak seg. Noen er fortsatt i stand og i bruk, mens andre forfaller eller er forsvunnet forlengst.
En brann i havneområdet i 1927 la de tre mest markante kaianleggene i ruiner, og bare en av disse ble bygd opp igjen.

Gibostad har hatt anløp av rutegående trafikk siden 1838 da stedet ble lagt inn i ruten til «Prinds Gustav».
Les om «Prinds Gustav» her(Salten Museum) og her… (Wikipedia) 

Hvis du har informasjon eller korrigerende opplysninger om tidligere eller nåværende kaianlegg så ta gjerne kontakt!