Klippfiskberget

Produksjon av klippfisk har foregått langs kysten i nord i hvert fall siden 1500-tallet. Fra rundt 1690 tar eksporten seg kraftig opp, og toppåret nås i 1893.

Denne aktiviteten har gitt navnet Klippfiskberget til flere steder i Troms. Det som kjennetegner et slikt klippfiskberg er at det er lett hellende i sørlig retning mot havet, og at berget er forholdsvis glatt. All vegetasjon og sand/mold ble fjernet slik at man hadde en overflate som var lett å holde ren.

Opprinnelig ble klippfisk lagd av både torsk, sei, brosme, hyse og lange. I dag er det i all hovedsak torsk som benyttes.

Produksjon av klippfisk foregår ved at torsk, blir flekket, tørrsaltet før den i siste prosess av konserveringen blir soltørket. Det er her klippfiskbergene kommer inn i bildet. Etter at saltingsprosessen var ferdig ble fisken lagt ut over berget slik at sol og vind sto for tørkingen. I motsetning til dagens klippfisk som er kunstig tørket innomhus og er hvit, fikk den soltørkede fisken en mørk gul farge.

På klippfiskbergene ble fisken vendt regelmessig flere ganger om dagen, og hvis det var utrygt for nedbør ble fisken stablet i runde hauger og dekket til.

På eiendommen til Senja vgs på Gibostad finner vi et berg som beskrevet over, og som har navnet Klippfiskberget. Eksakt hvor lenge det har vært benyttet til tørking av klippfisk er vanskelig å angi, men man kan anta at produksjon av klippfisk har vært en aktivitet det fleste av stedets handelsmenn siden 1600-tallet har vær involvert i.

Rundt 1855 flytter Daniel Sørensen til Gibostad der han begynner sitt virke hos handelsmann Bendix Møller. Trolig har Møller økonomi til å finansiere kjøp av jekter for etter få år er Daniel Sørensen en betydelig aktør i nasjonal målestokk både som fiskekjøper og som eksportør av klippfisk. Man kan anta at han både reiste rundt til fiskeværene på Senja og kjøpte fisk, og at forbifarende fiskere leverte råstoff på Gibostad. Produksjonen ga nok arbeid for mange i sesongene.

Daniel Sørensen dør i 1885, og det kan se ut som om klippfiskproduksjonen på stedet opphører på denne tiden.     

Klippfiskberget på Gibostad

Klippfiskberget nede til høyre på bildet, som er fra 1956.