Postkort

Sett i et lokalhistorisk perspektiv er gamle postkort, og da fortrinnsvis såkalte stedskort, en fantastisk kilde for å vise et steds utvikling opp gjennom årene.
Postkort finnes for de aller fleste steder av en viss størrelse, og for steder med lokal betydning.
De første postkortene / stedskortene ble til rundt 1880. Slike kort var svært populære rundt århundreskiftet, og nye kort ble produsert regelmessig.

 

Gibostad ca 1900

Noen av de vanligste fotografene og utstederne er blant annet Mittet, Widerøe, Normann, Skarbø, Aeronor og Harstad. Lokale kjøpmenn kjøpte også motiver og utga egne kort.

Hvis du har liggende postkort, og da fortrinnsvis fra Gibostad, er jeg svært interessert i å enten kjøpe kortene, eller få muligheten til å scanne disse. Se Ønskelista her…

Bruk menyen over for å se postkortene i samlinga.