Gamle Samvirkelaget

Etter å ha hatt tilhold i Gjestegiveribygget ved Felleskjøpet siden 1930-tallet starter byggearbeidene på Samvirkelagets eget bygg opp i løpet 1948/49, og står ferdig i 1950. Bygget stod rett nedenfor Herredshuset.

Fra uttaket av tomta, som er oppe til høyre i bildet. 1948 eller 1949

24 desember 1963, rundt kl 04 om natta, starter en brann i butikklagret og Samvirkelaget brenner ned.
At brannen er dramatisk kan man lese i en artikkel i Finnmarken 28.12:
«Samvirkelagets bestyrer, som bodde med sin familie i bygningens annen etasje, fikk reddet sin kone og to mindreårige barn ut over taket til et lite tilbygg. Gjennom vinduene fikk han kastet ut barnesengene og en del tepper. Ellers mistet familien alt av private eiendeler.«

Det ble antatt at brannårsaken var en umontert varmeovn som var i bruk på lagret.

Det gamle Samvirkelaget ca 1960

Branntomta ble ikke bebygd igjen, og muren som stod igjen ble frem til 2022 benyttet som lager av blant annet Gibostad Slip og Gibostad Båtforening.
Samvirkelagseiendommen ble i 2022 solgt til Herredshuset utvikling for å benyttes til parkeringsområde for de planlagte leilighetsbyggene på Herredshustomta