Leiknes og Trolvik

Leiknes 1906. Postgått i 1911. Utgitt av T Bakland, Tromsø Nr 02

Trollvik 1906. Postgått i 1908. Utgitt av T Bakland, Tromsø Nr 03