Ulvehiet

På folkemunne ble bygget kalt «Ulvehiet», og frem til det ble revet var det et av de eldste husene på gibostad, bygd rundt 1832.

Bildet viser Øwres gjestehus rundt 1890. På dette tidspunktet eies det av Gotaas og Evertsen

  1. mai 1831 skriver Carl Møller kontrakt med Lorents Øwre om kjøp av byggegrunn i Gibostadbukta. Øwre betaler 600 riksdaler for eiendommen.

Eiendommen får løpenummer 153b

  1. september 1832 får Øwre kongelig bevilgning for å drive gjestegiveri på Gibostad. Øwre kommer for øvrig til Gibostad fra Klauva der han drev gjestegiveriet på stedet.

Lorents Øwre dør i 1849 og hans kone, Cecilie Caroline Øwre, (død 1889), overtar driften av gjestehuset. Cecilie er født Jessen og er datter av Lorenz Peter Jessen, bedre kjent som «Jessen af Kløven».
Lorents og Cecilie hadde 10 barn, og i august 1854 overtar den eldste sønnen, Lorens Petter Lorentsen Øwre (født 1831), eiendommen for 800 riksdaler. Lorens får videreført handelsbevilgningen i februar 1856.

  1. mai 1859 selger Lorents eiendommen til Knut Nelson Moe for 1500 riksdaler. Moe dør i desember 1859, og trolig fortsetter hans kone, Hansine Christine Matheson, drifta i årene fremover. Knut og Hansine giftet seg forøvrig 21. juli 1859. Knut Nelson Moe var sønn av handelsmann Knud Moe fra Sørreisa.
  2. januar 1864 gifter Hans Christian Kjeldahl seg med Moes enke Hansine Christine.
  1. desember i 1867 kjøper Hans Christian Kjeldahl eiendommen for 700 riksdaler hos fogd Peter E Nilsen.
  1. januar 1879 går drifta til Hans Christian Kjeldahl konkurs og eiendommen overtas av Ibestad sparebank.

I 1882 overtar Leonhard Giæver (Leonhard Birgittus Clodius Giæver fra Lyngen) drifta av gjestegiveriet og handelen, og i 1886 kjøper han eiendommen av Ibestad sparebank for 12.000 kr (ca 3.000 riksdaler).

Etter det nye matrikkelsystemet får eiendommen nå bruksnummer 7. (Gnr/Bnr 84/7)

10.juni 1890 kjøper Mikael Evertsen eiendommen for 20.000 kr. Mikael Evertsen og Adolf Gotaas driver under firmanavnet Evertsen & Gotaas handel frem til rundt 1909.
I folketellinga for 1900 fremgår det at det gamle gjestehuset i tillegg til å huse Evertsens og Gotaas familie også leies ut.

  1. september 1910 selger Mikael Evertsen og Adolf Gotaas eiendommen med påstående bygninger til J Yttervik og John Dahl for 15.200 kr.
  1. september 1919 skylddeles parsellen 84/36 Sjøleige fra eiendommen. Kjøper er Lenvik kommune og de betaler 30.000 kr for eiendommen med påstående bygninger, som er det gamle gjestehuset.

Det gamle gjestehuset blir nå kommunehus og går under navnet «Ulvehiet» til det rives rundt 1955.

I forbindelse med overtagelsen får selgerne kontraktsfestet at »kommunen får kjøpe eiendommen med det forbehold at det ikke skal drives handel fra eiendommen så lenge J. Yttervik, J. Dahl og OE Kværnaa driver».

Som med mange andre bygg ble også «Ulvehiet» revet for gjenbruk. Bygget ble revet av Trygve Trulsen fra Sollidalen som førte det opp på Bjorelvnes. Siden det var for stort for tomta ble det forkortet noe. Huset står der den dag i dag, og eies av sønnen Torbjørn Trulsen.

Ulvehiet ca 1925. Bygget eies nå av Lenvik kommune, og vi ser at tilbygget på sørsiden er kommet til.

Fra rivingen av «Ulvehiet» i 1955

«Ulvehiet» under oppføring på Bjorelvnes i 1955/56

Samme motiv som over, men en litt annen vinkel