Midtfylkets tuberkulosehjem

24. juni 1928 ble Midtfylkets tuberkulosehjem innviet.
Sanitetsforeningene i Tromsøysund, Hillesøy, Lenvik, Sørreisa, Balsfjord, Malangen, Tranøy og Dyrøy stilte til sammen 125 000 kr til disposisjon for bygging av tuberkulosehjemmet.

Eiendommen bygget ble oppført på tilhørte Troms Landbruksskole, og det ble i november i 1926 inngått en leieavtale på 99 år med en årlig leie på kr 5,-. Tomta var å betrakte som en gave fra skolen.

Bygningen like etter åpningen i 1928. Fotokilde Oddrun Thomassen Flovik

I avisa Nordlys kunne man lese følgende:
«Fylkestinget kom til Gibostad i 12-tiden med DS «Tromsø», som var innleid for anledningen. De ble møtt av mye folk og stedets korps da de la til kai. Med korpset i spissen marsjerte de bort til tuberkulosehjemmet for den formelle åpningen. Ca 400 var innom den dagen. Før avreise tilbake til Tromsø med DS «Tromsø» var det middag på Landbruksskolen for fylkestinget.»

Tuberkulosehjemmet hadde sengeplass til 32 pasienter fordelt på 12 rom.

Bygget ble drevet som tuberkulosehjem frem til 1959. Da endret det navn til Midt-fylkets pleiehjem og ble en institusjon for psykiatriske pasienter. I en overgangsperiode var stedet i bruk av begge pasientgruppene. I 1996 ble døgntilbudet flyttet til Silsand, men det ble gitt et dagtilbud frem til 2006 da all aktivitet ble flyttet til Silsand.

På folkemunne ble bygget bare kalt for «Hjemmet».

Sykehjemmet rundt 1970. Fotokilde Anne Dahl

Etter å ha stått tomt en periode ble det rundt 2010 solgt fra Lenvik kommune, og ble benyttet som vandrerhjem. Rundt 2014 ble bygget omgjort til asylmottak, samt at det ble leid ut hybler i den sørlige delen.

Pr 2020 er bygget ikke i bruk.