1900

1900: Folketelling

84/1 Gibostad (1) -Husmansplassen-
Johan Johansen (36 år), Husfader, Fisker og husmand med jord
Eline Einarsen (47 år), Husfrue, Husmandskone
Emilie Kristiansen (20 år), Steddatter, Kreaturstel og husgjening
Kristine Johansen (10 år), Datter
Johan Johansen (6 år), Søn
Einar Hansen (4 år), Intet erverv fors. af Husmand med jord

84/1 Gibostad (2) -Gammelgården- Er registrert som 4 husstander
Berthe Sørensen (55 vår), Husfrue, Enke, Jordbrug, Selveier, Post og dampskibseksped.
Lovise Sørensen (19 år), Datter, Telegrafistinde
Aletta Sørensen (16 år), Datter
Hans Fritzvald (24 år), Tjenestegut, Agr. post og dampskibsekspeditør
Johanne Nilssen (39 år), Tjenetstepige, Kokkepige
Olaug Gravrok (21 år), Tjenestepige, Budeie

Telegrafen
Harald Brøgger (44 år), Husfader, Telegrafbestyrer
Ivanna Brøgger (38 år), Husmoder, Husgjerning
Borghild Brøgger (6 år), Pleiedatter
Petra Hanssen (29 år), Tjenestepige, Husgjerning

Bakeriet
Kristian Hanssen (34 år), tj Jordbrugs og gaardsarbeide
John Johnsen (23 år), fl Bagerarbeider
Oskar Mikkelsen (32 år), el Dagarbeider
Johan Mikkelsen (22 år), b Dagarbeider
Johan Dahl (33 år), fl Handelsbetjent

84/1 Gibostad (3) -Jørginahuset-
Peter Nilsen (33 år), Husfader, Skomagermestar
Jørgine Nilsen (29 år), Husmoder, Husgjerning
Alfred Petersen (18 år), fl Skomagerlærling
Alf Nilssen (6 år), Søn
Norgren Nils (4 år), Søn
Agnes Nils (1 år), Datter
Karl Blomkvist (72 år), fl Skomagerarbeider

84/7 Gibostad -Ulvehiet-
Mikael Evertsen (64 år), Husfader, Landhandler
Kirsten Evertsen (60 år) Husmoder, Husgjerning
Adolf Gotaas (47 år), Svigersøn Landhandler
Else Gotaas (36 år), Husgjerning
Marie Gotaas (11 år), Datter
Birger Gotaas (9 år), Søn
Gudrund Gotaas (8 år), Datter
Reidar Gotaas (6 år), Søn
Alphild Gotaas (3 år), Datter
Sverre Gotaas (0år) Søn
Karen Amundsen (27 år), fl Butikjomfru
Magda Grundt (19 år), fl Lærerinde hos privat
Teodora Strøm (30 år), fl Folkeskolelærerinde
Kirstine Strøm (33 år), b Sanitets sygepleierske
Hans Dahl (33 år), fl Lensmandskontorist
Jendine Jakobsen (39 år), Tjenestepige
Henriette Olaisen (28 år),Tjenestepige, Budeie
Eline Olsen (21 år), Tjenestepige, Kokkepige
Albertine Larsen (22 år), Tjenestepige, Barnepige
Ole Larsen (51 år), fl Bagerarbeider
Albert Isaksen (25 år), Tjenestegut, Bryggemand

84/9 Grotten -Bygget som senere gikk under navnet «Hotellet» –
Carl Møller (52 år), Husfader, Agenturer
Serine Møller (33 år), Husmoder, Syerske
Anna Larsen (20 år), Tjenestejente, Budeie og kokkepige
Nora Jakobsen (21 år), Tjenestepige, Barnepige
Anna Møller (9 år), Datter
Einar Møller (7 år), Søn
Sigrun Møller (5 år), Datter
Ingrid Møller (3 år), Datter
Karl Møller (2 år), Søn
Bjarne Møller (0 år), Søn
Eilert Eliasen (33 år), Herredskasserer
Anna Lundlie (38 år), hm el Jordemoder og syerske
Maren Rasmusen (67 år), hm el Syerske

84/2 Gibostad (1) –Huset som tidligere var eid av Bjørghild Nymo-
Hans Møller (42 år), Husfader, Gaardbruger S og fisker
Anna Møller (36 år), Husmoder, Kreaturstel og husgjerning
Erikka Møller (78 år), fl Enke, Husgjerning
Hilda Jørgensen (14 år), Pleiedatter
Rikarda Isaksen (9 år), Fosterdatter, Pleiedatter
Fridtjof Møller (0 år), Søn
Ole Dahl (72 år), b fv. handelsfuldmægtig

84/2 Gibostad (2) -Huset sør for Viggo Elde-
Lorents Møller (47 år), Husfader, Gaardbruger S og fisker
Antona Møller (48 år), Husmoder, Kreaturstel og husgjerning
Kristiana Møller (16 år), Datter, Husgjerning
Inga Møller (13 år), Datter
Leonhard Møller (11 år), Søn, Telegrafbud
Marie Møller (3 år), Datter
Johanna Eriksen (8 år), fl Intet erhverv ? fors. af Gbr.

84/2 Gibostad (3) -«Halvdan Olsen huset». Dette ble brent ned i 2018-
Mads Olsen (39 år), Husfader, Smedmester
Simonette Olsen (37 år), Husmoder, Husgjerning
Alfred Olsen (16 år), Søn, Smedlærling
Johan Olsen (14 år), Søn
Birger Olsen (8 år), Søn
Sigurd Olsen (4 år), Søn
Halvdan Olsen (1 år), Søn
Anna Olsen (6 år), Datter
Rut Olsen (3 år), Datter
Alberte Simonsen (18 år), Tjenestepige

84/8 Krom
Eilert Wessel (30 år), Husfader, Kst Lensmand og Lappefogd
Terese Wessel (29 år), Husmoder, Husarbeide
Ella Wessel (4 år), Datter      
Marie Wessel (1 år), Datter
Henriette Pedersen (30 år), Tjenestepige
Lars Didriksen (40 år), Lensmandsbetjent og Gaardbr
Oliva Johannessen (14 år), Tjenestepige

84/3 Varnes
Harder Johannesen (51 år), Husfader, Fisker og gaardbruger
Emelie Johannesen (50 år), Husmoder, Kreaturstel og Husgjerning 
Henriette Johannesen (18 år), Datter, Kreaturstel og Husgjerning
Ehard Johannessen (16 år), Søn, Fiskeri og gaardsarbeide
Jorgen Johannesen (6 år), Søn