1567 til 1770

1567: Lensregnskapet for Giboustaa Thingsted
Oluff Ingebregtssen

1647: Skattematrikkel – Gibostad er skyldsatt til 1W
Peder Thoerdtsenn (2 pd, 1/2 dr)
(Oversikten inneholder et navn til men dette er ikke tydbart) (1 pd, 1 ort)
I tillegg er det anført at Bispen i Thrundheim bygger.

1661: Jordebok – Gibostad med øen
Hemming Joensøn

1666: Manntall for Gibbustaa med øen
Hemming Joensøn, 40 år (1W)
Drenger: Anders Jollesøn (26 år), Edvalld Ollsøn (43 år), Thomas Andersøn (28 år), Olle Joensøn (49 år), Per Amundsøn (58 år), Jens Larsøn (24 år)
Knechte: Erich Rasmusøn (25 år)

1701: Folketelling Giebostad (Dette er en av de aller første ordinære folketellingene)
Frederich Adrian Bremer (32 år) Kongelig Comensarius og Leilending
Sønn: Mathias
Tjenestekarer og drenger: Povel Volf (33 år), Anders Rasmusen (32 år), Michel Munch (33 år), Anders Jansen (46 år)
Husmand: Olluf Edisen
Sønn: Holdor Ollufson

1711: Manntall
Olle Bye
I tillegg er hans husfrue og 2 barn registrert samt 1 dreng og 2 andre personer.

1725: Manntall Giibosta og øen
Johan Brochs

1744: Manntall
Jørgen Kiergaard, Sorenskriver

1745: Manntall
Jørgen Kiergaard, Sorenskriver

1763: Ekstraskattmanntall (Her ser det ut til at dette kun omfatter eldre, kvinner og barn)
Madame Kiergaard
Barn: Jens, Jørgen, Andreas
Tjenestefolk: Peder Jørgens, Karen Nielsdatter, Ana Olsdatter, Karen Olsdatter, Karen Hansdatter, Ingebor Andresdatter, Sophia Henrichsdatter

1770: Folketelling
Andreas Kiergaard
Johanna And
Barn og fosterbarn: Hedevik Jonsdatter, Anders Eliasen, Ingeborg Hansdatter
Tjenestefolk og andre i husstanden: Jørgen Kiergaard, Peder Pedersen, Christin Pedersdatter