Gibostad 12. mai 1910

I motsetning til de fleste gamle bilder som er vanskelig å tidfeste nærmere enn på nærmeste 10-år er bildet nedenfor er datert, og er tatt 12. mai 1910.
Bildet er brukt som illustrasjon i Bergens museums aarbok for 1911 i et kapittel som beskriver vær og klima i nord.
Som det fremgår av bildet er det ikke snø igjen på bakken, og den tidlige snøsmeltingen dette året er også kommentert.

Bergens museums aarbok for 1911 finnes i få eksemplarer, og bildet har jeg fått scannet av Bergen bibliotek som har et eksemplar av boka. Om originalfotoet enda eksisterer vites ikke.

Gibostad 12. mai 1910

Vi ser at det på havna ligger to større båter, og der det til venstre trolig er bethelskipet «Elieser 1» som ble bygd i 1903 og forliste i 1913. Det andre er et seilskip. Vi ser såvidt konturene av det nybygde kaianlegget til Seniens kulstation i bakgrunnen. Vi ser også sæpefabrikken Gjøa med tilhørende brygge samt E A. Normanns bolig nærmest.