Gibostadbilder

Gibostad har en lang historie der bygninger, bedrifter og handelsvirksomhet har kommet og forsvunnet igjen opp gjennom årene.
Kunnskap om historien og hva som har vært svinner sakte men sikkert hen med generasjonene, og dermed også bevisstheten om hva Gibostad en gang var.

Ønsket med dette nettstedet er å formidle kunnskap om stedet, virksomheter og bygninger slik at disse blir tilgjengelig for de som ønsker å vite.
Informasjonen du finner her er langt fra komplett, og det som gjengis her er fakta hentet ut fra gamle beskrivelser, skjøter, tinglysinger, panteregistre, folketellinger, matrikler, leieavtaler og avisartikler.

Viktig: Ved kopiering av bilder til bruk på andre nettsteder skal kilde for bilder oppgis (eks Nasjonalbiblioteket, Romsdalsmuseet etc) samt at de er hentet fra Gibostadbilder.com. Hvis ikke dette gjøres anses bruk som ulovlig.