Gibostadnesset fra sjøsiden ca 1913

Bilde fra Nasjonalbiblioteket (ukjent opphav).
Vi ser anlegget til Senjens Kulstation samt østre del av havneområdet. Gammelgården oppe på bakken til høyre.