Bjorelvnes

Bjorelvnes 1952. Postkort utgitt av Ernst Edgar Jensen fra Gibostad

 

Bjorelvnes ca1955

 

Bjorelvnes ca1955

 

Bjorelvnes ca1955. Postgått i 1957 Norrønafly 22877

 

Ca 1906 – EA Normann

Bjorelvnes ca 1975 postgått i 1983 Widerøes Flyveselskap M181092 2368