Landbruksskolen

Postkort med motiv av Troms Landbruksskole

Landbruksskolen ca 1916. Utgiver ONM. Påskrevet og postgått 1918

Landbruksskolen ca 1916. Utgiver OMN. Påskrevet og postgått 1919

Landbruksskolen ca 1922. Utgiver O Skarbø nr 2679. Postgått 1924

Landbruksskolen ca 1935. Ukjent utgiver, men foto er oppgitt å være tatt 27. juni 1935.

Landbruksskolen ca 1938. Carl Normann Kunstforlag nr 15/178

Landbruksskolen 1953. Utgiver Ernst Edgar

Landbruksskolen ca 1955. Fotograf R. Sollie

Landbruksskolen ca 1955. Fotograf R. Sollie

Landbruksskolen ca 1956. Widerøe flyfeselskap

Landbruksskolen 1962. Widerøe flyveselskap

Landbruksskolen ca 1984. Utgitt av Aeronor nr 794805

Landbruksskolen ca 1985. Utgitt av Norske Flyvebilder AS nr 0039-03