Gamle skisser av Gibostad

Nedenfor ser du to skisser av Gibostad.
Disse er fra hhv 1838 og 1869 og dermed eldste visuelle bildene fra stedet.

Tegning av Vossgraf datert til 21. juli og 8. august 1838

Tegning av P.M Vosgraff datert til 21. juli og 4. august 1838.

Peter Michael Vosgraff (1787-1862)

På skissen ser vi lengst til høyre Øwres gjestehus. Bygget bak brygga er Carl Møllers hjem (Hotellet) og oppe på brinken ligger gammelgården. I 1838 kjøper Carl Møller Gammelgården etter Erich And Kiergaard og hans sønn Christian Møller overtar denne, mens sønnen Bendix Møller overtar C. Møllers gård (Hotellet)

Skisse av CJ Clarks fra 1868. Vi ser også her de samme tre gårdene som over, men nå er også Christian Møllers brygge kommet opp.

Skisse av Carl Frederik Diriks fra 1869.

Vi ser også her de samme tre gårdene som over, men nå er også Christian Møllers brygge kommet opp. I 1869 er også Daniel Sørensen ankommet og etablert på Gibostad, og man kan tenke seg at sjøhuset lengst til venstre er en del av hans klippfiskproduksjon.

Av Carl Frederik Diriks
Sitat fra boken «Journal Dagbog holden om bord i Falken 1869» Side 123-124

Den 22de Juli.
Gibostad. Gik i land for at indlevere et Par Collies, som skulde sendes med Dampskib; maate følge Expeditørens Stellvertreter, en Jomfru, paa Contoret, hvor det tog hende 1 ¼ Time at udregne Fragten – jeg imidlertid den personificeerede frommeste Taalmodighed;
– jeg kommer mig! Saa op over Marken for at see, hvorledes det havde sig med Græsset, men jeg kom da ikke langt, før det bar op i Sump og Dynd; blev vaad paa Fødderne, da jeg havde undladt at følge den ellers ufravigelige Regel, jeg har sat mig, nemlig aldrig at gaae i land i Nordland og Finmarken uden Søstvler – Galoecher er her good-for-nothing.
Ærgrede mig dog mer over Nordlændingenes Dovenskab end over de vaade fødder. Her laae lige ved Handelsstedet 4 a 500 Maal prægtig Mark, bevoxet med Krat og Lyng, med jevnt Held mod Søen, og uden Stene.
– Da jeg havde ærgret mig tilstrækkeligt – ligesaa grøn som Marken, hvorpaa jeg stod -, gik jeg atter ned til Jomfruen, der nu havde omskiftet Contoret for Butikken, og kjøbte en Ost, af Størrelse som en stor Assiet og et Par Tommer tyk, for 10sk.