Kvernaabrygga

Etter storbrannen i Gibostadbukta i november i 1927 der tre brygger brenner ned, satte daværende eier av den gamle Møller/Øwre brygga O E Kvernaa opp en ny brygge i løpet av 1928. Brygga gikk under navnet Kvernaabrygga og huset hans forretningsdrift. Under brannen ble deler av selve kaia berget, men denne ble ikke fornyet da brygga ble bygd opp. Kaia var i utgangspunktet dårlig, og dette blir senere en av grunnene til at brygga etter hvert blir vanskelig å selge.
Eiendommen omfattet på denne tiden parsellene Tangen 84/19, Gibostad 84/7 og Slipen 84/24.

På bildet ser vi fra venstre Kristiansenbrygga, Kvernaabrygga og Dahlbrygga. Bildet er fra ca 1935

Det var vanskelige tider å drive forretning på, og når han går konkurs i 1933 selges brygga til Johan Beck. Beck starter opp handel, men går konkurs etter knapt et år og forretningen  stenger før jul i 1934. Hans bror Alfred Beck overtar nå brygga. Frem til 1936 blir det ikke drevet handelsvirksomhet fra eiendommen.

I 1935/1936 averteres brygga til salgs og annonsen fra den gang gjengis nedenfor. Denne gir også en god beskrivelse av brygga på denne tiden.

«Handelsstedet ligger på Gibostad i Lenvik.
Det består av butikbygning 11×12 m. med prektig lagerhus og brygge 9×12 m. – alt oppført nytt efter brand i 1927.
I første etasje er foruten butikken også et stort kontor. Direkte opgang fra butikk til 2. etasje. Her er foruten lagerrum et stort utpakningsrum og en liten famileleilighet. Leilighetens hovedopgang er fra kaien.
Lagerrum i 2. etasje står i forbindelse med et stort bryggeloft. Lagerrummet i 2. etasje kan lettvindt innredes til beboelsesrum. I 3. etasje er innredet et værelse.
På bryggen i 1. etasje er innredet et lite ishus. Bryggen står i forbindelse med kai, hvor der ved lavvand er ca 10 – 12 fot vand. På kaien er to mindre skur.
Det hører også med en slip med to patentophalinger. Den er for tiden bortleiet for kr 40,- pr. måned.
Leiligheten i 2 etasje er fortiden bortleiet for kr 20,- pr. måned. Leietid til 1/6 – 1937.
Utpakningsrummet, som også kan benyttes som beboelsesrum er ledig, likeså værelset i 3. etasje.

Bygningene er i god stand, men kaien er dårlig, og der må foretas reparasjon.

Eiendommen er forsikret i Norges Brandkasse for kr. 35000. Siste takst er av 23/1 – 1930 og var følgende:

Foretningsbygning og lagerrum                kr. 74000,-
Kai                                                                        kr. 13900,-
2 patentsliper                                                   kr. 10000,-
Til sammen                                                        kr. 97000,-»

I et svar fra advokat Trygve Eliassen til en interessent kan man lese følgende:

«Denne forsikring er ved forsikringsbrev av 13/6 – 1933 frivillig nedsatt til kr. 55000,-, og 27/11 frivillig nedsatt til kr. 35000,-

Bygningene er opført av firmaet O. E. Kvernaa. Blev i 1933 kjøpt av Johan Beck og efter hans slutt i 1934 overtatt av hans bror Alfred Beck, Skarberget som nu er eier.
Der har ikke siden jul 1934 vært drevet butikhandel i bygningene. Der er på stedet forøvig handelsmenn + bakeri.
Det er lett adkomst til stedet. En stor del av distriktets fiskeskøyter tar utrustning på Gibostad. Det er ca 3 sjømil fra fiskeværet Botnhamn. I Senja.
Det er veiforbindelse med Sør Senja – fra Vangsvik og nordover til Stønnesbotn – vil bli påbygget med det første – og da vil stedet få veiforbindelse med fiskeværet Botnhamn.
Med Bjorelvnes – rett over Gisundet – er det fergeforbindelse og derfra har man forbindelse med Troms Innlands veinett.

Stedet selges i den stand det nu befinner sig. Det bør besees før kjøp.
Det er innlagt elektrisk lys – derimot er det ikke innlagt springvand.

Prisforlangende er kr. 20000,- + overdragelsesomkostninger hvoriblant 2% salgsprovisjon.
Ifall halvparten eller noe lignende kan betales kontant kan en liten reduksjon i prisen påregnes.»

Vinterbilde fra 1932. Kvernaabrygga ruver godt i Gibostadbukte

I juni 1937 leier Gibostad Handel A/S bygningen hos Johan Beck, men i likhet med tidligere eiere går han konkurs innen et år og driften opphører i mai 1938.

Høsten 1937 rives kaia mellom veien og brygga og det fylles steinmasser her.  Treverket som rives beskrives som svært råttent. Jobben blir gjort av Kåre Johnsen og Edgar Eliassen. Stein til utfylling får de gratis hos Landbruksskolen, og for jobben tar de kr 250,-

I korrespondanse mellom advokat Trygve Eliassen og Alfred Beck i juli 1938 fremgår det at Iversen og Jakobsen, som leier slippen, er svært interessert i å kjøpe denne. Det er imidlertid også Johan Dahl som eier Dahlbutikken på andre siden av slipen. Kjøpsprisen som diskuteres er kr 4.000,-

Stemningsbilde fra kaia til Kvernaabrygga. Bak ser vi Telegrafen til venstre og Bakeriet rett bak herren i kasjettlue

I korrespondanse i oktober 1938 mellom advokat Trygve Eliassen, Gibostad og advokat Carl Fagerli, Sandessjøen på vegne av Arne Buvik, trekkes de mange konkursene blant handelsmenn på Gibostad frem, samt den dårlige forfatningen brygga er i. Blant annet står bygget nå åpent. Spesielt ute på kaia er mangelen på vedlikehold stort.

Buvik er i første omgang interessert i å leie brygga. Dette omfatter eiendommene Gibostad 84/7 og Tangen 84/19. Leieprisen settes til kr 100,- pr/mnd. og leieforholdet trer i kraft fra 15.11 1938. Av korrespondanse høsten 1939 fremgår det at Buvik er rede til å kjøpe brygga, men han er fortsatt leietager når brygga brenner ned i januar 1940.
Som en kuriositet kan det nevnes at Buvik også hadde bevilgning for salg av øl, og dette foregikk fra et eget lokale ved siden av selve brygga.

  1. mars 1940 selger Alfred Beck Slipen 84/24 til Johan Dahl for kr 4.600,-

I september 1940 tar Trygve Eliassen kontakt Beck og uttrykker bekymring for kairestene etter brannen som stadig løsner og skaper farlige situasjoner i havna.  

Fra kaia til Kvernaabrygga. Her reklameres det til forbiseilende for kul og salt.

I årene som følger er det mange interessenter for å kjøpe eiendommen, men Johan Beck viser ingen interesse for å selge.
Johan Dahl gjør en henvendelse i mai 1943 og byr 12.000,- for tomta
I desember i 1952 får Beck en henvendelse fra L. Myrseth fra Skognes som ønsker å kjøpe eiendommen for å flytte sin handelsvirksomhet hit. Myrseth har på dette tidspunktet fått byggetillatelse på en annen sjøtomt på Gibostad. 
Kåre Johnsen henvender seg til Beck i januar 1953 med ønske om kjøp. Av henvendelsen fremgår det at han har tanker om oppstart av ordinær handel samt salg av trelast.

I november i 1955 bli Beck kontaktet av Lenvik Kommune og der det opplyses at kommunen er i gang med arbeidet for å foreta en ekspropriasjon av eiendommen.

Myrseth har ikke kommet seg i gang på Gibostad når han på nytt i januar 1956 tar kontakt med Beck, men først i november 1957 kommer det til et salg der L. Myrseth kjøper eiendommene Tangen 84/19, Gibostad 84/7 for kr 6.000,-. Myrseth fører i 1958 opp brygga som i dag går under navnet Materialhandelen.  

Det er en gjengs oppfatning på den tiden at stagnasjonen i utvikling i Gibostadbukta i stor grad skyldes at denne sentrale eiendommen ikke blir solgt.

Kvernaabrygga sett fra landsiden. Kaia i forgrunnen ble fjernet i 1937 og erstatte med en utfylling. Bilde fra tidlig 30-tall.