Fotodokprosjektet 1988

I 1987 og 1988 ble det foretatt en innsamling av bilder og postkort for å dokumentere noe av Gibostads historie. Hvem som stod bak dette er ikke kjent. Dokumentene gjengitt nedenfor viser noe av det arbeidet som da ble utført.

01-Fotodokprosjektet

Image 1 of 13