1801 og 1838

1801: Folketelling (Gibostad utgjør nå 2 gårder etter delingen i 1799)
Husbonde: Gabriel Zachariasen (49 år)
Husholderske: Else Marie Brochs (26 år)
Tjenestefolk: Hans Amundsen (35 år), John Olsen (26 år), Kans Henrich Olsen (21 år), Haldor Knudsen (19 år), Marith Nielsdatter (67 år), Marith Maria Olsdatter (27 år), Margrethe Maria Jacobsdatter (22 år), Helena Erichsdatter (29 år)
Fosterbørn: Jacob Olsen (10 år), Rasmus Brems Christensen (7 år), Sidenius Johannissen (7 år)

Husbonde: Andreas Kiergaard (66 år)
Hans kone: Johanne Margrethe Møinichen And (61 år)
Deres børn: Sophia Amalia Andreasdatter (28 år, ugift), Erich And Andreassen (27 år, ugift), Jørgen Sevrin Andreassen (23 år, ugift)
Tjenestepige: Anne Hansdatter (60 år)

1838: Matrikkel (Gibostad har gårdnr 145 og matrikkelnr 153)
153a Carl Møller (Carl sitter nå på begge de opprinnelige brukene og de regnes som et)
153b Lorentz Øvre