Gibostad fra sjøsiden ca 1913

Bilde fra Nasjonalbiblioteket (ukjent opphav).
Vi ser anlegget til Senjens Kulstation samt østre del av havneområdet. Gammelgården oppe på bakken til høyre.

Anlegget til Senjens Kulstation. Oppe til venstre ser vi huset til Harald Berg. Dette ble flyttet til Tromsø i 1915. Til høyre er administrasjonsbygget som trolig ble revet rundt 1934/35. Bak dette er bestyrerboligen.
Oppe på bakken ligger Gammelgården. Rett frem er skomakerhuset (Jørginahuset). Huset på denne siden av Telegrafen er av ukjent opphav og historie. Til høyre for Telegrafen ser vi Bakeriet.