Doktorgården

I 1919 vedtok kommunestyret i Lenvik at det skulle bygges nytt legekontor på Gibostad. Bakgrunnen var at Lenvik hadde fått beskjed fra staten at det ikke ble utlyst noen ny legestilling i Lenvik, dette i forbindelse med deling av Lenvik og Hillesøy legedistrikt, før man hadde bygd et nytt tidsmessig legekontor.

Doktorgården sett fra sør tidlig 1930-tall

1. oktober 1919 kjøper kommunen en parsell av Gibostad 84/2 hos Lorents Møllers enke Antona. Parsellen får navnet Tomta 84/34.

Doktorgården stod trolig ferdig i 1921 og legen kunne flytte inn. Bygget var et staselig hus i sine beste år.

Lenvik kommune lånte ca 120.000 til byggingen, og dette var en av grunnene til at kommunen i 1928 ble satt under administrasjon.

Rundt 1925 ble Bårstua på Sørensengården revet og satt opp igjen rett nord for, og i øverkant av Doktorgården. Bygget ble benyttet som tjenestebolig, og var senere utleid.
I forbindelse med omlegging av veien i rundt 1970 ble bygget flyttet, og er i dag den røde stua nedenfor huset eid av Roald Olsen.

Doktorgården ble revet først på 1970-tallet, men muren stod igjen i flere år etter. Manglende vedlikehold og uhensiktsmessig utforming etter datidens standard gjorde at byggets levetid da var over.

Eiendommen Tomta huser i dag parken og brannstasjonen på Gibostad.