Hemmingsjord og Grunnreis

Hemmingsjord ca 1910. Postgått i 1914
Grunnreis ca 1955. Postgått i 1959. Widerøe nr 91530