Botnhamn

Botnhamn trolig rundt 1940
Botnhamn rundt 1980
Botnhamn rundt 1980